X

Je ungependa kufungua chipukizi akaunti?

Tafadhali tuachie taarifa zako na tutawasiliana na wewe ili kukusaidia leo

  

Sema na TeamWajibu

X
Feedback

Sema na TeamWajibu


Hapana    Ndio

Karibu

NMB Wajibu lessons have been made especially for you, to help you set goals, save for them, manage your money well, and reach your dreams. After all, it is your money and so it is your responsibility to make it work for you.
Jifunze, Jipange, Wajibika!